หินตะกอน

posted on 13 Mar 2010 15:35 by wutthinan
กระบวนการเกิด หินตะกอนเป็นหินที่มีมากถึง 75% ของหินบนพื้นผิวโลกจะเกิดจากอิทธิพลทางเคมีหรือทางกายภาพ ซึ่งทำให้ตะกอนที่เกิดจากการสลายตัวของหินใด ๆ ก็ได้ จะมีการทับถมและผ่านกระบวน ซึ่งจะทำให้แข็งอัดตัว โดยอุณหภูมิและความดัน จึงกลายเป็นหินตะกอนอยู่กับที่ แต่โดยส่วนมากแล้วมักจะถูกกระแสลม กระแสน้ำ หรือแรงโน้มถ่วงของโลก พัดพาไปสะสมในแหล่งอื่น
แหล่งกำเนิดของตะกอนมาจากหลายทาง เช่น
 • ตะกอนแผ่นดิน (Terrigenous Sediment) ประกอบด้วยอนุภาคที่เกิดสึกกร่อนผุพังของหิน
 • ตะกอนคอกลูเวียม (Collurium Sediment) เป็นตะกอนบนที่ลาดเอียง
 • ตะกอนอนินทรียสาร (Organic Sediment) ประกอบด้วยอนุภาคของซากพืช ซากสัตว์
 • ตะกอนไพโรคลาสติ (Pyroclastic Sediment) เป็นตะกอนที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟแล้วเกิดการตกจม

ลักษณะพื้นฐาน

 • มีลักษณะเป็นชั้น
 • แร่มีการลบเหลี่ยมมุมไปบ้าง และมีการคัดขนาดในหิน
 • เนื้อหินจะมีลักษณะของการถูกพัดพา หรือตกตะกอน
 • จะมีแร่ยิปซั่ม เฮไลต์ ซึ่งมาจากสารละลายที่เกิดจากการตกตะกอน
 • จะมีแร่ควอร์ตซ์ แคลไซต์ มาก
 • มีซากดึกดำบรรพ์ปะปนอยู่
 • เป็นหินที่พบมากกว่าหินชนิดอื่น

ได้แก่

หินกรวดมน

ประเภท

หินตะกอน

 ลักษณะ

มีลักษณะกลมมน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตกว่า 2 มม.

 กระบวนการเกิด

เกิดจากการอัดตัวกันแน่นของอนุภาค มีสารเชื่อม เช่น ซิลิกา คาร์บอเนต หรือสารประกอบของเหล็ก

 องค์ประกอบ

หินควอต์ไซต์  หินปูน  หินทราย  หรือแร่ควอตซ์  หินกรวด

 บริเวณที่พบ

พบทั่วไปทางภาคอีสาน  บนที่ราบสูงโคราช และบางแห่งทางภาคใต้

 ประโยชน์

ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างทาง หรือปกคลุมส่วนนอกของคันทางดินของเขื่อน

หินกรวดเหลี่ยม

ประเภท

หินตะกอน

 ลักษณะ

คล้ายกับหินกรวดกลมมาก  แต่แตกต่างกันที่รูปร่างของอนุภาคหินชนิดนี้จะมีอนุภาคเป็นเหลี่ยม

 กระบวนการเกิด

มักจะเกิดในบริเวณใกล้ ๆ แหล่งกำเนิดของเศษหิน ทำให้เศษหินยังไม่ถูกบดสีจนมีลักษณะมน

 องค์ประกอบ

ผันแปรไปแล้วแต่ชนิดของหินหรือแร่ดั้งเดิม

 บริเวณที่พบ

ในบริเวณใกล้ ๆ ฐานของหุบเขา ตามรอยแตกของหินที่ชัน หรือตามทางน้ำไหลบนภูเขา

 ประโยชน์

ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างทาง หรือ ปกคลุมส่วนนอกของคันทางดินของเขื่อน

หินโคลน

ประเภท

หินตะกอน

 ลักษณะ

คล้ายกับหินกรวดกลมมาก  แต่แตกต่างกันที่รูปร่างของอนุภาคหินชนิดนี้จะมีอนุภาคเป็นเหลี่ยม

 กระบวนการเกิด

มักจะเกิดในบริเวณใกล้ ๆ แหล่งกำเนิดของเศษหิน ทำให้เศษหินยังไม่ถูกบดสีจนมีลักษณะมน

 องค์ประกอบ

ผันแปรไปแล้วแต่ชนิดของหินหรือแร่ดั้งเดิม

 บริเวณที่พบ

ในบริเวณใกล้ ๆ ฐานของหุบเขา ตามรอยแตกของหินที่ชัน หรือตามทางน้ำไหลบนภูเขา

 ประโยชน์

ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างทาง หรือ ปกคลุมส่วนนอกของคันทางดินของเขื่อน

หินเชิร์ต

ประเภท

หินตะกอน

 ลักษณะ

เนื้อแน่นแข็ง สีเทาอ่อน ดำ รอยแตกขรุขระ

 กระบวนการเกิด

เกิดจากสารพวกซิลิกา ซึ่งละลายมาจากหินเดิมตกตะกอนใหม่ และสะสมแทรกอยู่ในชั้นหินต่างๆ ส่วนมากพบในหินปูน

 องค์ประกอบ

ซิลิกา

 บริเวณที่พบ

ในประเทศไทยส่วนใหญ่หาพบได้ยาก

 ประโยชน์

ทำเครื่องประดับ  ทำเลนส์

หินดินดาน

ประเภท

หินตะกอน

 ลักษณะ

เนื้อละเอียดมากเหมือนดินเหนียว  มักจะมีรอยชั้นบาง ๆ เมื่อบิดจะแตกตัวตามรอยชั้น  มักจะพบว่ามีซากดึกดำบรรพ์อยู่ด้วย  มีสีต่างกัน เช่น แดง น้ำตาล เหลือง เทา เขียว และดำ

 กระบวนการเกิด

หินที่เกิดจากอนุภาคที่มาจับตัวเป็นก้อนแข็ง ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 1/256 มม.

 องค์ประกอบ

ประกอบด้วยแร่ควอร์ตซ์  ซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ามอนต์มอร์ลโลไนต์  ดินเหนียว และไมกา

 บริเวณที่พบ

เกือบทุกจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย แต่ที่เป็นแหล่งใหญ่ก็คือ บริเวณ จังหวัดสระบุรี อยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี นอกจากนี้ยังพบที่เลย สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช ฯลฯ

 ประโยชน์

เป็นวัสดุผสมใช้ทำซีเมนต์ บางทีก็นำมาปูถนนแต่หักง่ายเพราะความเชื่อมแน่นของหินต่ำ และยังนำมาทำเป็นหินประดับได้ด้วย

หินทราย

ประเภท

หินตะกอน

 ลักษณะ

เนื้อหยาบ จับดูระคายมือ เพราะประกอบด้วยเม็ดทรายขนาดแตกต่างกัน (1/16 – 2 มม.) เม็ดแร่ส่วนใหญ่เป็นแร่ควอร์ตซ์ แต่อาจมีแร่อื่นและเศษหินดินปะปนอยู่ด้วย เพราะมีวัตถุประสารมีความแข็งมากสามารถขูดเหล็กเป็นรอยได้ มีสีต่าง ๆ เช่น แดง น้ำตาล เทา เขียว เหลืองอ่อน  อาจแสดงรอยชั้นให้เห็น มีซากดึกดำบรรพ์

 กระบวนการเกิด

จากการรวมตัวกันของเม็ดทราย

 องค์ประกอบ

ประกอบด้วยควอร์ตซ์เป็นส่วนใหญ่ อาจมีแร่แมกเนไทต์และไมกาปะปนอยู่ วัตถุประสาร (Cement) ส่วนมากเป็นพวกซิลิกา (ควอร์ตซ์ หรือเชิร์ต) แคลไซด์ โดโลไบต์ เหล็กออกไซด์ ซึ่งมักทำให้หินมีสีเหลือง น้ำตาล แดง

 บริเวณที่พบ

เป็นหินที่มีอยู่ทั่วไป  แต่พบมากทางภาคอีสาน จังหวัดราชบุรี  เพชรบุรี กาญจนบุรี และทางภาคใต้บางแห่ง

 ประโยชน์

ใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างทำถนน สร้างโบราณสถาน   แกะสลักรูปปั้น เช่น พระพุทธรูป

หินปูน

ประเภท

หินตะกอน

 ลักษณะ

หินปูนที่มีเนื้อแน่นละเอียดทึบ มีสีออกขาว เทา ชมพู หรือสีดำก็ได้ อาจมีซากดึกดำบรรพ์ในหินได้ เช่น ซากหอย ปะการัง ภูเขาหินปูนมักมียอดยักแหลมเป็นหน้าผา และเป็นหินที่ละลายน้ำได้ดี

 กระบวนการเกิด

จากการตกตะกอนทางอนินทรีย์เคมี หรือจากการสะสมของเปลือกหอยเนื้อปูน หรือจากทั้งสองร่วมกัน

 องค์ประกอบ

ด้วยแร่แคลเซียมคาร์บอเนต โดยมากเป็นแคลไซต์ ซึ่งทดสอบได้ง่าย โดยใช้กรดเกลือชนิดเจือจางหยดดู จะเกิดฟองฟู่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา

 บริเวณที่พบ

จังหวัดสระบุรี  เพชรบุรี  กระบี่  นครศรีธรรมราช  พังงา เป็นต้น

 ประโยชน์

อุตสาหกรรมการทาง ทำถนน ทางรถไฟ  เผาทำปูนขาว หรือปูนกินหมาก ทำแคลเซียมคาร์ไบด์ ทำวัสดุทนไฟ ทำปุ๋ย และทำสี

หินปูนซากดึกดำบรรพ์

ประเภท

หินตะกอน

 ลักษณะ

หินปูนที่มีเนื้อแน่นละเอียดทึบ มีสีออกขาว เทา ชมพู หรือสีดำก็ได้ มีซากดึกดำบรรพ์ปนอยู่ในหินได้ เช่น ซากหอย ปะการัง ภูเขาหินปูนมักมียอดยักแหลมเป็นหน้าผา และเป็นหินที่ละลายน้ำได้ดี

 กระบวนการเกิด

จากการตกตะกอนทางอนินทรีย์เคมี หรือจากการสะสมของเปลือกหอยเนื้อปูน หรือจากทั้งสองร่วมกัน

 องค์ประกอบ

ด้วยแร่แคลเซียมคาร์บอเนต โดยมากเป็นแคลไซต์ ซึ่งทดสอบได้ง่าย โดยใช้กรดเกลือชนิดเจือจางหยดดู จะเกิดฟองฟู่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา

 บริเวณที่พบ

จังหวัดสระบุรี  เพชรบุรี  กระบี่  นครศรีธรรมราช  พังงา เป็นต้น

 ประโยชน์

อุตสาหกรรมการทาง ทำถนน ทางรถไฟ  เผาทำปูนขาว หรือปูนกินหมาก ทำแคลเซียมคาร์ไบด์ ทำวัสดุทนไฟ ทำปุ๋ย และทำสี

ไม้กลายเป็นหิน

ประเภท

หินตะกอน

 ลักษณะ

คล้ายท่อนไม้ หรือชั้นไม้ แต่มีลักษณะแข็งเหมือนเนื้อหิน

 กระบวนการเกิด

เกิดจากการแทนที่ของซิลิก้า ที่เข้าไปแทนที่อินทรีย์วัตถุของเนื้อไม้ โมเลกุลต่อโมเลกุล จนเปลี่ยนสภาพหินไปทั้งหมด

 องค์ประกอบ

ประกอบด้วยแร่ซิลิก้า บางครั้งก็พบแร่แคลไซต์ปะปนอยู่

 บริเวณที่พบ

บริเวณทั่วไปของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดตาก

 ประโยชน์

ใช้ประดับตกแต่ง สวนและบ้าน

ศิลาแลง

ประเภท

หินตะกอน

 ลักษณะ

มีรูพรุนอยู่ทั่วก้อน สีแดงถึงน้ำตาลแดง แข็งจับตัวเป็นก้อน

 กระบวนการเกิด

เกิดจากการชะล้างเหล็ก และอลูมิเนียมออกไซด์ ลงไปสะสมในน้ำใต้ดิน และมีการเปลี่ยนระดับน้ำใต้ดินขึ้น-ลงตามฤดูกาล ทำให้ให้เหล็กและอลูมิเนียมออกไซด์จับตัวกันเป็นก้อน

 องค์ประกอบ

เหล็กออกไซด์ และอลูมิเนียมออกไซด์

 บริเวณที่พบ

พบได้ทั่วไปในประเทศไทย พบมากที่จังหวัดปราจีนบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย และตาก

 ประโยชน์

ใช้ก่อสร้างกำแพงโบราณสถาน ทำถนน และทำหินประดับปูพื้น

แหล่งที่มา http://www4.msu.ac.th/satit/studentProj/2548/Selectted/M102/g14-Rock/main-takon.html

Comment

Comment:

Tweet

#66 By (1.46.192.116|1.46.192.116) on 2015-09-13 21:50

surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#65 By (113.53.199.220|113.53.199.220) on 2015-09-07 20:17

มีความรู้มากๆเลยค่ะbig smile big smile

#64 By ถะะะเััั (171.5.250.17|171.5.250.17) on 2015-08-04 22:11

#63 By รารา (171.5.250.17|171.5.250.17) on 2015-08-04 22:10

#62 By (49.230.114.9|49.230.114.9) on 2015-05-06 11:08

open-mounthed smile cry

#61 By (223.205.233.20|223.205.233.20) on 2015-03-27 13:12

ืเื ้ อ่ท าืืิ้ออา่เดทา้่  ่ิื ่้เพร่ำ่้หพท้าพื้เรีส sad smile sad smile

#60 By (223.205.233.20|223.205.233.20) on 2015-03-27 13:12

cry

#59 By (223.205.233.20|223.205.233.20) on 2015-03-27 13:11

#58 By (171.96.245.173|171.96.245.173) on 2015-03-26 14:24

5555555555555555

#57 By (171.96.245.173|171.96.245.173) on 2015-03-26 14:19

#56 By (171.96.245.173|171.96.245.173) on 2015-03-26 14:18

 ควย

#55 By (106.0.210.152|106.0.210.152) on 2015-03-06 10:47

   

#54 By (106.0.210.152|106.0.210.152) on 2015-03-06 10:46

jkoiji

#53 By jjj (106.0.210.152|106.0.210.152) on 2015-03-06 10:11

ทำไมไม่มีหินกรวดมนล่ะค่ะ

#52 By A a P (118.172.227.156|118.172.227.156) on 2015-03-05 20:52

big smile
ดีมากๆเลยค่ะ

#50 By (49.230.123.85|49.230.123.85) on 2015-02-20 19:06

big smile
ดีมากๆเลยค่ะ

#51 By (49.230.123.85|49.230.123.85) on 2015-02-20 19:06

ดีมากๆเลยครับมีให้เรียนรู้เยอะดี big smile big smile big smile big smile confused smile confused smile รักทิพนะจุ้ปป

#49 By PLOY (106.0.211.20|106.0.211.20) on 2015-02-19 13:13

#48 By PLOY (106.0.211.20|106.0.211.20) on 2015-02-19 13:11

ทิพย์รักบอสกับก้อฟมากเลยนะจุ้ปๆ ฟรุ้งฟริ้งทิพเงี่ยนdouble wink double wink double wink

#47 By เอิร์น (106.0.211.20|106.0.211.20) on 2015-02-19 13:08

ก้อดีน้ะ  ฟรุ้งฟริ้ง question big smile

#46 By แบมน้ะห้ะ (106.0.211.20|106.0.211.20) on 2015-02-19 13:01

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#45 By (202.29.179.153|202.29.179.153) on 2015-02-12 09:30

พี่จุกเราเงี่ยนมาก  ซ่าหลิ่ม ยิ้มหวาน

#44 By maw74120@gmail.com (106.0.210.73|106.0.210.73) on 2015-02-10 11:00

#43 By (124.122.101.246|124.122.101.246) on 2015-02-08 00:01

wink embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#41 By สง (182.93.195.252|182.93.195.252) on 2015-02-02 11:06

wink embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#42 By สง (182.93.195.252|182.93.195.252) on 2015-02-02 11:06

wink embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#40 By สง (182.93.195.252|182.93.195.252) on 2015-02-02 11:06

wink embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#39 By สง (182.93.195.252|182.93.195.252) on 2015-02-02 11:06

#38 By (49.230.143.177|49.230.143.177) on 2015-01-29 17:10

#36 By (49.230.143.177|49.230.143.177) on 2015-01-29 17:10

#37 By (49.230.143.177|49.230.143.177) on 2015-01-29 17:10

#35 By (49.230.119.214|49.230.119.214) on 2015-01-25 09:53

#34 By (180.183.240.136|180.183.240.136) on 2015-01-22 21:08

#33 By (180.183.240.136|180.183.240.136) on 2015-01-22 21:08

big smile

#32 By (1.2.155.225|1.2.155.225) on 2015-01-12 18:14

#30 By (49.230.115.21|49.230.115.21) on 2014-12-26 19:04

#30 By (49.230.115.21|49.230.115.21) on 2014-12-26 19:04

ข้อมูลดีมากเลยค่ะ surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile double wink double wink double wink double wink double wink double wink big smile big smile big smile big smile big smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#29 By (58.9.136.146|58.9.136.146) on 2014-12-14 17:19

ข้อมูลดีมากเลยค่ะ surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile double wink double wink double wink double wink double wink double wink big smile big smile big smile big smile big smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile

#28 By (58.9.136.146|58.9.136.146) on 2014-12-14 17:19

ดีมากๆเลยค่ะ ได้ข้อมูลเอาไปทำเป็นรายงานได้big smile big smile cry cry double wink double wink surprised smile surprised smile question question

#27 By Built Samittha (116.58.229.177|116.58.229.177) on 2014-12-11 16:47

cry

#26 By (171.97.246.85|171.97.246.85) on 2014-11-26 19:07

big smile

#25 By cartoon (110.78.157.225|110.78.157.225) on 2014-11-18 20:34

open-mounthed smile เยอะจุง

#24 By (1.20.160.181|1.20.160.181) on 2014-11-18 14:41

#23 By (49.230.160.194|49.230.160.194) on 2014-11-11 19:10

ข้อมูลเยอะมากๆconfused smile open-mounthed smile big smile

#22 By (49.0.115.172|49.0.115.172) on 2014-11-01 17:50

double wink

#21 By (101.108.204.38|101.108.204.38) on 2014-10-10 16:03

#20 By (106.0.211.139|106.0.211.139) on 2014-09-24 11:25

คนึีรัะึุีคตน้

#19 By ้รีรนคต (101.109.89.95|101.109.89.95) on 2014-09-12 09:17

#18 By ำิดกื (101.109.89.95|101.109.89.95) on 2014-09-12 09:15

#17 By (202.129.52.107|202.129.52.107) on 2014-09-02 13:06