หินแปร

posted on 13 Mar 2010 14:33 by wutthinan

กระบวนการเกิด เป็นหินที่เกิดจากสภาวะการแปรสภาพจากหินอื่น ๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลจากอุณหภูมิ ความดัน และสารประกอบทางเคมีของแร่  การเปลี่ยนแปลงจะมีทั้งลักษณะโครงสร้างของหิน และส่วนประกอบของแร่ ซึ่งจะมีการปรับสภาพให้อยู่ในสภาวะสมดุล ภาวะเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะมีการบีบทำลายเม็ดแร่  มีการเกิดผลึกใหม่  มีการยึดประสานของเม็ดแร่  และการเพิ่มขนาดของเม็ดแร่ 

ลักษณะพื้นฐาน

  • ในหินแปรบางชนิดจะมีแร่เรียงตัวแบบมีทิศทาง เป็นแนวยาวขนาน ลักษณะเป็นแผ่นโค้งงอ แต่ถ้าไม่มีการจัดเรียงตัว ก็จะจับประสานกันแน่นคล้ายกับหินอัคนี
  • รูปร่างของเม็ดแร่จะเป็นวงรี  หรือเป็นแผ่นเกล็ด
  • จะมีการปรับสภาวะสมดุลของเนื้อหินให้เข้ากับความดันและอุณหภูมิที่กระทำ
  • จะมีแร่การ์เนต เทรโมไลต์ ทัลก์ และเซอร์เพนทีน ซึ่งเป็นแร่เด่นที่พบในหินแปร

ได้แก่

หินควอร์ตไซต์ 

ประเภท

หินแปร

 ลักษณะ

เมื่อแตกจะมีผิวรอบรอยแตกแบบโค้งเว้า

 กระบวนการเกิด

โดยเกิดเป็นผลึกที่เกาะเกี่ยวซึ่งกันและกัน  เป็นผลของการเกิดการตกตะกอนใหม่ อาจจะเกิดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ และความดันของการเกิดหินตะกอนในที่ตื้น และตกผลึกในช่องว่างต่าง ๆ  ทำให้หินมีเนื้อแน่นขึ้น

 องค์ประกอบ

แร่ควอร์ต (Quartz) แร่คลอไรต์ (Chlorite) แร่เฟลด์สปาร์ (Feldspar)

 บริเวณที่พบ

จังหวัดชลบุรี (อ.ศรีราชา)  ประจวบคีรีขันธ์ (อ.ปราณบุรี)  กาญจนบุรี (อ.เมือง)

 ประโยชน์

ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว ทำหินลับมีด  หินประดับ

หินแคลก์ - ซิลิเกต

 

ประเภท

หินแปรแบบที่มีรอยขนาน

 ลักษณะ

เป็นเนื้อละเอียดมักจะแยกออกเป็นแผ่น ผิวรอยแยกเรียบ แร่ที่ประกอบในหินไม่อาจจะแยกด้วยตาเปล่า รอยแตกของหินชนวนมักขนานกับชั้นหิน มีสีต่างกันตามสารที่ประกอบอยู่ เช่น สีเท่าถึงดำ มีธาตุคาร์บอนจากหินเดิม และคาร์บอนอาจจะเปลี่ยนเป็นแกรไฟต์ หินชนวนสีแดงหรือม่วงเกิดจากเหล็กและแมงกานีสออกไซด์ สีเขียวมีเหล็กเฟอรัสซิลิเกตในหิน

 กระบวนการเกิด

เกิดจากการแปรสภาพจากดินดาน และหินอัคนีที่เป็นเกรดต่ำ เนื่องจากถูกความกดดันและความร้อน

 องค์ประกอบ

มีแร่ดินเหนียวเป็นส่วนใหญ่ แร่คลอไลต์ และแร่ไมก้า

 บริเวณที่พบ

จ.กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส และนครราชสีมา

 ประโยชน์

นิยมนำมาใช้เป็นกระดานชนวนเขียนหนังสือ แผ่นขนาดใหญ่ใช้ในการ มุงหลังคา ปูพื้นโต๊ะสนุกเกอร์ ทำหินประดับ

หินชนวน

 

ประเภท

หินแปร

 ลักษณะ

เป็นเนื้อละเอียดมักจะแยกออกเป็นแผ่น ผิวรอยแยกเรียบ แร่ที่ประกอบในหินไม่อาจจะแยกด้วยตาเปล่า มีแร่ดินเหนียวเป็นส่วนใหญ่รอยแตกของหินชนวนมักขนานกับชั้นหิน มีสีต่างกันตามสารที่ประกอบอยู่ เช่น สีเทาถึงดำ มีธาตุคาร์บอนจากหินเดิม และคาร์บอนอาจจะเปลี่ยนเป็นแกรไฟต์ หินชนวนสีแดงหรือม่วงเกิดจากเหล็กและแมงกานีสออกไซด์ สีเขียวมีเหล็กเฟอรัสซิลิเกตในหิน

 กระบวนการเกิด

เกิดจากการแปรสภาพจากดินดาน และหินอัคนีที่เป็นเกรดต่ำ เนื่องจากถูกความกดดันและความร้อน

 องค์ประกอบ

แร่คลอไลต์ และแร่ไมก้า

 บริเวณที่พบ

จังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช นราธิวาส และนครราชสีมา

 ประโยชน์

นิยมนำมาใช้เป็นกระดานชนวนเขียนหนังสือ แผ่นขนาดใหญ่ใช้ในการ มุงหลังคา ปูพื้นโต๊ะสนุกเกอร์

หินชีสต์

ประเภท

หินแปร

 ลักษณะ

เป็นเส้นใยแตกออกยาก และไม่แตกเป็นแผ่นเรียบ เพราะแร่เป็นเกล็ด แบบสั้น ๆ เมื่อแตกแล้วจะมีผิวขรุขระ

 กระบวนการเกิด

เกิดจากหินตะกอน  หินอัคนี  และหินแปร ที่ถูกสภาวะแปรสภาพด้วยความกดดัน และความร้อนสูง

 องค์ประกอบ

แร่ไมกา  แร่เทา  แร่คลอไลต์  แร่ฮีมาไทต์

 บริเวณที่พบ

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี อ.ปราณบุรี  และอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ. หัวหิน)

 ประโยชน์

ใช้ทำหินประดับ

หินไนส์

ประเภท

หินแปรแบบที่มีรอยขนาน

 ลักษณะ

เนื้อหยาบ  แร่แยกกันเป็นแถบหรือเป็นชิ้น

 กระบวนการเกิด

เกิดจากการแปรสภาพแบบภูมิภาพเกรดสูง ซึ่งเป็นผลจากความร้อน และความกดดันสูง โดยเดิมเป็นหินอัคนี และหินตะกอน

 องค์ประกอบ

แร่ควอร์ต  โพแทชเฟลต์สปาร์ (Potash Feldspar) แร่มัสโคไวต์ (Muscovite) แร่คอร์เดียไรต์ (Cordierite)

 บริเวณที่พบ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี) ชลบุรี (อ.ศรีราชา) ตาก (อ.ลานสาง) เชียงใหม่ (อ.สอด) เชียงราย (อ.เชียงแสน)

 ประโยชน์

ใช้ทำหินบด  ทำครก  หินประดับ

หินฟิลไลต์

ประเภท

หินแปร

 ลักษณะ

มีส่วนประกอบคล้ายหินชนวน แร่ที่เกิดขึ้นมีผลึกหยาบกว่า หินชนวนที่ถูกแปรสภาพรุนแรง จะเปลี่ยนเป็นหินฟิลไลต์  เมื่อถูกความร้อนที่มากกว่า 250 – 300 องศาเซลเซียล ทำให้คลอไลต์และไมกามีขนาดผลึกใหญ่ขึ้น

 กระบวนการเกิด

เกิดจากหินตะกอน หินอัคนี และหินแปร ที่ถูกแปรสภาพด้วยความกดดัน และความร้อนแต่น้อยกว่าหินชีสต์

 องค์ประกอบ

แร่ควอร์ต แร่ออกไซด์ของเหล็ก และแมกนีเซียม แร่คลอไลต์  แร่มัสโคไวต์

 บริเวณที่พบ

จังหวัดชลบุรี (อ.บางละมุง)  ยะลา (อ.เมือง อ.เบตง)  ตาก (เส้นทางสายตาก - แม่สอด) ราชบุรี

 ประโยชน์

ใช้เป็นวัสดุในการทำถนนชั่วคราว

หินอ่อน

ประเภท

หินแปร

 ลักษณะ

มีทั้งเนื้อละเอียดและเนื้อหยาบ เนื้อหินแวววาว มีสีแดง เหลือง น้ำตาล

 กระบวนการเกิด

เป็นหินที่ได้จากหินคาร์บอเนตที่ตกผลึกใหม่ จนสามารถมองเห็นแร่คาร์บอเนตอย่างชัดเจน

 องค์ประกอบ

แร่คัลไซต์  แร่แคลไซต์  แร่โดโลไมต์

 บริเวณที่พบ

จังหวัดสระบุรี ลพบุรี ชลบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์

 ประโยชน์

ทำหินขัด หินประดับ หินตกแต่ง ทำถนน รองทางรถไฟ และแกะสลัก

แหล่งที่มา http://www4.msu.ac.th/satit/studentProj/2548/Selectted/M102/g14-Rock/main-prair.html

edit @ 13 Mar 2010 15:28:57 by MAX

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

big smile ดูแร้วจำขึ้นจัยเรย55+

#1 By niramon sanyabut (1.4.143.118) on 2013-08-22 22:54

big smile ขอบคุณbig smile ขอบคุณbig smile ขอบคุณopen-mounthed smile ขอบคุณquestion

#2 By วราเมธ (49.49.168.208|49.49.168.208) on 2014-01-28 20:15

  สวัสดี

#3 By (113.53.160.128|113.53.160.128) on 2014-02-01 11:28

ขอบขอบจัยจัยdouble wink double wink double wink double wink

#4 By (113.53.160.128|113.53.160.128) on 2014-02-01 11:29

แท้

#5 By (113.53.160.128|113.53.160.128) on 2014-02-01 11:31

question question question confused smile sad smile angry smile angry smile big smile open-mounthed smile

#6 By (113.53.160.128|113.53.160.128) on 2014-02-01 11:31

 
 
.......... 

#7 By (113.53.160.128|113.53.160.128) on 2014-02-01 11:32

 

#8 By (113.53.160.128|113.53.160.128) on 2014-02-01 11:32

#9 By (113.53.160.128|113.53.160.128) on 2014-02-01 11:34

#10 By (113.53.160.128|113.53.160.128) on 2014-02-01 11:34

#11 By (113.53.160.128|113.53.160.128) on 2014-02-01 11:34

ไม่ตอบ

#12 By (113.53.160.128|113.53.160.128) on 2014-02-01 11:34

#13 By ่่่่่่่่่่่่ (113.53.160.128|113.53.160.128) on 2014-02-01 11:37

#14 By 8 (113.53.160.128|113.53.160.128) on 2014-02-01 11:37

open-mounthed smile ารรรรรา

#15 By oij (182.93.185.163|182.93.185.163) on 2014-02-13 11:21

tongue ชอบอะ

#16 By lojk (182.93.185.163|182.93.185.163) on 2014-02-13 11:22

tongue ชอบอะ

#17 By lojk (182.93.185.163|182.93.185.163) on 2014-02-13 11:22

tongue ชอบอะ

#18 By lojk (182.93.185.163|182.93.185.163) on 2014-02-13 11:22

tongue ชอบอะ

#19 By lojk (182.93.185.163|182.93.185.163) on 2014-02-13 11:22

tongue ชอบอะ

#20 By lojk (182.93.185.163|182.93.185.163) on 2014-02-13 11:22

tongue ชอบอะ

#21 By lojk (182.93.185.163|182.93.185.163) on 2014-02-13 11:22

embarrassed question tongue sad smile confused smile

#22 By (115.87.189.105|115.87.189.105) on 2014-02-22 16:04

cry confused smile big smile open-mounthed smile wink wink surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile double wink wink wink wink surprised smile surprised smile embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed sad smile sad smile

#23 By janjira (110.78.174.109|110.78.174.109) on 2014-07-01 09:55

#24 By คน (118.172.12.48|118.172.12.48) on 2014-08-13 18:42

big smile cry ขอบคุณ

#25 By คนดี (118.172.12.48|118.172.12.48) on 2014-08-13 18:44

สอบ สสวท. กันได้ไหมคะ

#26 By trong (110.78.158.159|110.78.158.159) on 2014-08-16 22:17

big smile นุกจัง

#27 By (1.20.160.181|1.20.160.181) on 2014-11-18 14:37

^_^

#28 By (49.48.240.33|49.48.240.33) on 2014-12-03 20:54

เนื้อหาเยอะดีค่ะsurprised smile surprised smile

#29 By (27.145.205.168|27.145.205.168) on 2014-12-13 21:44

เนื้อหาเยอะดีค่ะsurprised smile surprised smile

#30 By (27.145.205.168|27.145.205.168) on 2014-12-13 21:44

I ฟาย Thangyou Love youbig smile question cry 5555555 ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณembarrassedโอ้วอั้วจะหลาดขึ้นเยอะcry

#31 By 1.5555555555 (171.96.182.7|171.96.182.7) on 2014-12-15 20:07

I ฟาย Thangyou Love youbig smile question cry 5555555 ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณembarrassedโอ้วอั้วจะหลาดขึ้นเยอะcry

#32 By 1.5555555555 (171.96.182.7|171.96.182.7) on 2014-12-15 20:07

I ฟาย Thangyou Love you<img src="http://g.exteen.com/i/e/e1.gif" _mce_src="http://g.exteen.com/i/e/e1.gif" alt=""> <img src="http://www.exteen.com/style12/images/valentine/v1.png" _mce_src="http://www.exteen.com/style12/images/valentine/v1.png" alt=""> <img src="http://www.exteen.com/style12/images/valentine/v1.png" _mce_src="http://www.exteen.com/style12/images/valentine/v1.png" alt=""> <img src="http://g.exteen.com/i/e/e7.gif" _mce_src="http://g.exteen.com/i/e/e7.gif" alt=""> <img src="http://g.exteen.com/i/e/e12.gif" _mce_src="http://g.exteen.com/i/e/e12.gif" alt=""> <img src="http://www.exteen.com/style12/images/valentine/v1.png" _mce_src="http://www.exteen.com/style12/images/valentine/v1.png" alt=""> <img src="http://www.exteen.com/style12/images/valentine/v1.png" _mce_src="http://www.exteen.com/style12/images/valentine/v1.png" alt=""> 5555555 ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ<img src="http://g.exteen.com/i/e/e8.gif" _mce_src="http://g.exteen.com/i/e/e8.gif" alt="">โอ้วอั้วจะหลาดขึ้นเยอะ<img src="http://g.exteen.com/i/e/e12.gif" _mce_src="http://g.exteen.com/i/e/e12.gif" alt=""> <img src="http://g.exteen.com/i/e/e15.gif" _mce_src="http://g.exteen.com/i/e/e15.gif" alt=""> <img src="http://g.exteen.com/i/e/e15.gif" _mce_src="http://g.exteen.com/i/e/e15.gif" alt=""> <img src="http://g.exteen.com/i/e/e15.gif" _mce_src="http://g.exteen.com/i/e/e15.gif" alt=""> <img src="http://www.exteen.com/style12/images/valentine/v1.png" _mce_src="http://www.exteen.com/style12/images/valentine/v1.png" alt="">

#33 By 1.5555555555 (171.96.182.7|171.96.182.7) on 2014-12-15 20:07

แย่อะ อ่านไม่เห็นรู้เรื่องเลย พ่องตายหรอ
เอาข้อมูลไม่รู้เร่องมาใส่อ่ะ ไอ้สัต
แชทเฟสกูแล้วมาคุยกัน ปวดขี้ ที่ฟลอริด้า tongue embarrassed tongue tongue tongue

#34 By กิ๊ฟสวย 6/2 (171.7.86.229|171.7.86.229) on 2014-12-17 22:53

ขอบคุณมากค่ะ อ่านง่าย ใช้ทำรายงานได้เลยค่ะ big smile big smile big smile big smile confused smile confused smile confused smile confused smile cry cry cry double wink double wink double wink double wink surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile

#35 By นางฟ้าจ๋า (171.7.86.229|171.7.86.229) on 2014-12-17 22:54

confused smile open-mounthed smile angry smile confused smile sad smile tongue tongue

#36 By หินจุบุจุบุ (134.196.32.205|134.196.32.205) on 2014-12-18 18:11

embarrassed

#37 By (106.0.210.2|106.0.210.2) on 2014-12-19 14:08

#38 By (49.230.138.228|49.230.138.228) on 2014-12-28 20:29

#39 By (118.175.127.149|118.175.127.149) on 2014-12-29 13:34

big smileสวัดดีชาวโลก

#40 By mint (118.175.127.149|118.175.127.149) on 2014-12-29 13:37

สุดยอดคราฟbig smile big smile big smile big smile big smile big smile

#41 By กุลเดช (182.93.187.33|182.93.187.33) on 2014-12-30 10:53

#42 By (1.20.237.44|1.20.237.44) on 2015-01-07 20:33

#43 By (1.20.237.44|1.20.237.44) on 2015-01-07 20:33

embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed wink surprised smile tongue tongue tongue น่ะ

























#44 By (202.29.176.68|202.29.176.68) on 2015-01-14 13:25

ขอบคุณคร้าาาาา big smile big smile big smile big smile big smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile double wink double wink double wink cry cry cry

#45 By (171.101.116.240|171.101.116.240) on 2015-01-20 17:38

surprised smile surprised smile Thu xนะคะ55

#46 By (1.47.18.154|1.47.18.154) on 2015-01-20 20:42

kiritodfhdfjhfnyufhyjfumfiodloogg

#47 By (182.93.197.217|182.93.197.217) on 2015-02-03 09:56

#48 By ้เ้เดะดกเดี (106.0.210.148|106.0.210.148) on 2015-02-03 11:24

#49 By (110.169.170.9|110.169.170.9) on 2015-02-03 20:46

อยาได้10ชนิดwink wink wink wink wink

#50 By (118.172.196.147|118.172.196.147) on 2015-02-06 20:01